คณะผู้บริหาร

กลุ่มบริหารงาน

แผนที่

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์
15 กรกฎาคม 2024
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครร้านค้า อาหารกลางวัน (อิสลาม)
01 พฤศจิกายน 2023
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
23 มีนาคม 2023
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
23 มีนาคม 2023
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
10 กุมภาพันธ์ 2023
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนพิเศษ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
18 มกราคม 2023
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แผนการเรียนพิเศษ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
18 มกราคม 2023
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการภาร
16 สิงหาคม 2022
รายละเอียด

- วารสารร่มราชพฤกษ์ -

- เผยแพร่ผลงานวิชาการ -