กิจการพัฒนาผู้เรียน

นางทิพาภรณ์ ประจวบไพบูลย์

ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุรเชษฐ์  ช่วยดู

ครูชำนาญการ
ครูแนะแนว

นางสาวนลินี  ปิยะกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวมารูวาตี  ทิพทอง

ครูอัตราจ้าง