ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครร้านค้า อาหารกลางวัน (อิสลาม)
01 พฤศจิกายน 2023
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เรื่อง การรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
23 มีนาคม 2023
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
23 มีนาคม 2023
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
10 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนพิเศษ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
18 มกราคม 2023
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แผนการเรียนพิเศษ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
18 มกราคม 2023
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการภาร
16 สิงหาคม 2022
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน...
รายชื่อนักเรียนตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
22 มิถุนายน 2022
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกเกษตร
18 พฤษภาคม 2022
ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน...
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29 เมษายน 2022
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019