ประกาศโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตร